Eğitimler Ve BölümlerHavacılık Bölümleri

Kabin Memurluğu Mülakat Aşamaları: Nasıl Hazırlanılır?

Havayolu yolcu taşımacılığı süresince yolcuların en rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde seyahatlerini sürdürmelerinden sorumlu olan kabin memurları, havacılık sektörünün en önemli aktörlerindendir. Kabin memurları, bir şef ile birlikte çalışır ve uçak içerisindeki ikramlardan, yolculara güvenlik uyarılarında bulunmaya kadar tüm görevler kabin memurları tarafından gerçekleştirilir. Erkek kabin memurları host, kadın kabin memurları ise hostes olarak adlandırılmaktadır. Havacılık şirketlerine yapacağınız kabin memurluğu başvuruları temelde beş aşamadan geçmenizi gerektirir ve sürecin tamamı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere göre yönetilir. Bu beş aşamayı sizlerle teker teker inceledikten sonra, mülakat aşamalarına nasıl hazırlanmanız gerektiğinden de söz ediyor olacağız.

Kabin memurluğunda başvurudan istihdama giden yolu belirleyen beş temel aşama aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. İngilizce seviye tespit sınavı: Bir kabin memuru olarak, insanlarla sürekli olarak iletişim halinde olacağınız için ve havacılık sektörü yabancı odaklı çok sayıda hizmet sağladığı için İngilizce bilgi düzeyinizin yüksek olması gerekir:
 2. Evrak kontrolü, boy/kilo ölçümü ve dövme kontrolü: Başvuru sırasında belirtilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde teslimi gerekir. Ayrıca dövmenizin olmadığından emin olunması ve boy / kilo oranlarınızın standart düzeye uyduğunun tescil edilmesi gerekmektedir.
 3. İngilizce mülakat: Dili etkili bir şekilde kullanabildiğinizden emin olabilmek için İngilizce mülakatı gerçekleştirilir.  
 4. Kurul mülakatı: Toplam dört temsilciden oluşan kurul mesleğe uygunluğunuz ve mesleği yapmak konusundaki yetkinliğinizi ölçmek amacı ile sizi bir mülakata alır.
 5. Psikolog görüşmesi: Son aşama olarak, bir Psikolog ile görüşmeniz istenir. Sizinle yaptığı görüşme sonrasını pek çok farklı açıdan sizi değerlendirecek olan Psikolog, 5 farklı değerlendirme sınıfını kullanarak sizi puanlar ve bu puanı kurula iletir.

Dilerseniz şimdi, aşamaları derinlemesine inceleyelim.

Kabin Memurluğu İstihdam Aşamaları

1.      İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Online kanallar aracılığı ile gerçekleşecek olan İngilizce Seviye Tespit Sınavı, kişisel bilgisayarlar üzerinden ve birer kulaklık yardımı ile gerçekleştirilir. Sınav usul olarak toplu şekilde gerçekleştirilir. Sivil Havacılık alanında işe alımlarda kullanılan İngilizce seviye tespit sınavı DyneD sınavı olarak bilinmektedir. Bu sınav, DyneD isimli Silikon vadisi merkezli bir şirket tarafından hazırlanmaktadır ve mesleki öğeler içermemektedir. Sınav genel olarak dil yeteneğinizi ölçmek için tasarlanmıştır.

kabin memurluğu mülakat

Dyned sınavı Part 1 ve Part 2 olmak üzere iki temel kısımdan oluşmaktadır. Sınav sırasında ardı ardına yaptığınız yalnızca ikinci seviyeye geçmenizi engelleyebiliyor. Dolayısıyla sınav sırasında doğru veya yanlış yanıt verdiğinizle ilgili fikir sahibi olabiliyorsunuz.

Mülakat sürecinin sonraki aşamalarına devam edebilmek için mutlaka bu seviye tespit sınavını geçebilmek gerekmektedir. Sınavda ikinci aşama ve birinci aşama, yapı olarak son derece benziyor. Fakat ikinci aşamada kullanılan cümleler daha kompleks ve kullanılan kelimeler ise daha üst seviyeye hitap eden kelimeler oluyor. Genel olarak sınavda yüksek bir performans gösterebilmek adına aşağıdaki alanlarda kendinizi eğitmiş olmanız gerekiyor:

 • Tanışma cümleleri
 • Diyalog cümleleri
 • Fiillerin çekimleri ve cümle içerisinde kullanımları
 • Sayılar
 • Gündelik yaşamda sıklıkla karşılaşılan nesneler
 • Nesnelerin isimleri ile anlamlı cümleler kurma
 • Farklı cümle türlerini başarılı bir şekilde oluşturma
 • Özne nesne zamirleri
 • Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple Tenses olarak adlandırılan zamanlar ve bu zamanlarla kurulan cümlelerin temel kuralları
 • Can, should, may gibi modal yapılı kelimelerin kullanımı
 • Genel olarak kelime bilgisi

2.      Evrak kontrolü, boy/kilo ölçümü ve dövme kontrolü

Kabin memurluğu için İngilizce Seviye Tespit sınavını başarı ile geçen kişiler, ikinci aşama için davet edilir. Bu aşamada ise, meslek için belirlenen temel fiziksel profile uyup uymadığınız kontrol edilecektir. Bu profil boy ve kilonuzun daha önce belirtilen aralıklarda olmasını, vücudunuzda herhangi bir dövme barındırmamanızı gerektirir. Bu aşamada vücudunuzda dövme barındırmadığınızdan emin olmak adına oldukça detaylı bir kontrol yapılır. Pek çok kişi bu aşamada dövmesini kapatmaya ya da gizlemeye çalıştığından dolayı elenmektedir. Bu aşamada ayrıca ön kayıt kurulu aday bilgileri kontrol belgesi adı verilen bir belge de doldurulur. Gerekli demorafik bilgiler ve şirketin size ulaşmak için ihtiyacı olan bilgiler bu belge içerisinde yer alır.

Ayrıca, bu görüşmedeki kontrollerin sonuçları ve yapılan değerlendirme hakkındaki bilgiler de bu belge içerisine yazılır.

3.      İngilizce Mülakatı

Eğer ikinci aşamadan da sorunsuz bir şekilde geçmeyi başardıysanız, sıra İngilizce Mülakatına gelmiş demektir. Kabin memurluğu için İngilizce mülakatı oldukça detaylı bir İngilizce bilgisi gerektirir. Bu mülakat kapalı bir odada gerçekleştirilir. İngilizce mülakatı temel olarak soru-cevap temeline dayanmaktadır. Karşınızda size mülakatı yapan kişi size genel bazı konular hakkında sorular sorar. Bu sorulara yanıt vererek İngilizce dilinde konuşma becerinizi ortaya koymanız beklenir. Mülakat oldukça kolay sorularla başlasa da, zamanla ekstra kelime haznesi bilgisi kullanmanızı gerektiren görece zor sorular ile devam eder. Mülakatta sorulan sorular İngilizce’de zaman kalıplarını da size kullandırmaya yöneliktir.

İlk sorular genelde ‘’Nasılsın?’’, ‘’Buraya gelirken hava nasıldı?’’, ‘’Bugünlerde neler yapıyorsun?’’ gibi kolayca cevaplanabilecek sorulardır. Sonraki sorular ise daha sofistike yanıt vermeniz gereken sorular olabilir. Örneğin karşınıza ‘’Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun?’’ gibi bir soru çıkması muhtemeldir.

İngilizce mülakatı pek çok adayı oldukça korkutur. Kabin memurluğu İngilizce mülakatı geçer notu altmış olduğundan, yüksek oranda stres yapmak pek de yararlı olmayacaktır. Geçer not konusunda bazı değişikliklerin olabileceğini de not edelim. Bazı senelerde yüksek oranda kabin memuru ihtiyacı, çok sayıda başvuran kişi, notun daha aşağı ya da yukarı çekilmesine sebep olabiliyor. Birkaç hatanız, telaffuz ile ilgili eksikleriniz tolere edilecektir. Genel olarak düşüncelerinizi bir başka dil ile aktarma beceriniz incelenecektir.

4.      Kurul Mülakatı

İngilizce mülakatından da başarı ile geçen kabin memu adayları, bir sonraki aşama için davet edilir. Bu aşama, kurul mülakatı olarak adlandırılmaktadır. Kurul mülakatında, mesleki beceriniz ve yetkinliğiniz derinlemesine tartılır. Sivil Havacılık esasları çerçevesinde gerçekleşen kurul mülakatında, oda içerisinde dört farklı temsilci olur. Her bir temsilcinin sizin hakkınızdaki görüşleri son derece önemli olacaktır.

kabin memurluğu kurul mülakatı

Hem havacılık konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olmak, hem insanlarla iletişim kurma becerinizin yüksek olduğunu görmek hem de mesleki bilgiye sahip olup olmadığınızı belirlemek amacı ile, odada bulunacak olan dört temel temsilciler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kabin hizmetleri başkanlığı
 • Uçuş eğitim başkanlığı
 • Organizasyon ve projeler başkanlığı
 • Personel yönetimi başkanlığı

Bazı mülakatlarda bu temcilcilerden biri odada olmayabilir. Fakat her mülakatta en az üçü mutlaka orada olmak zorundadır. Her bir temsilci, size dair yaptığı gözlem sonucunda detaylı bir form doldurur. Bu aşama pek çok kabin memuru adayının yüksek oranda heyecan duymasına sebep olur. Fakat sakin ve kendinden emin bir tavır ile kabin memurluğu kurul mülakatı sürecini başarı ile geçmek mümkündür.

Her bir temsilcinin önünde bir form bulunur. Bu form üzerinde bulunan özellik ve yetkinlikleri ne oranda taşıdığınıza karar veren temsilciler, sizi 1 ile 5 arasında değerlendirirler. Bu değerlendirmede 1 zayıf, 5 ise çok iyi olarak belirlenmiştir.

 Kabin memurluğu kurul mülakatı nelere dikkat edilir? İşte ayrıntılar:

a)      Genel davranış ve görünüş

Mülakata nasıl bir kıyafet ile geldiğiniz, genel olarak bakımlı olup olmadığınız, en temel nezaket kurallarına uyum gösterip göstermediğiniz, sizinle ilgili olarak incelenen ilk faktördür. Bu yüzden mülakata, bakımlı, temiz ve özenli bir kıyafet ile gelmeyi, resmi bir tutum takınmayı, gülümsemeyi ve teşekkür etmeyi unutmayın.

Bu aşamada aynı zamanda fiziksel yapınız da yeniden incelenir. İşinizi yapmaya engel olacak herhangi bir fiziksel durumunuzun olmadığından emin olmak da temsilcilerin işidir.

b)      İletişim becerileri

Mülakat sırasında kendinizi ifade ederken kelimeleri nasıl telaffuz ettiğiniz, diksiyonunuz, karşınızdaki ile iletişim kurarken kullandığınız ses tonu, jest ve mimikleriniz detaylı olarak incelenir. Güler yüzlü, samimi fakat mesafeli ve sınırları çerçevesinde hareket eden bir profil çizmeniz bu aşamada çok işinize yarayacaktır.

Size bu süreç içerisinde pek çok soru sorulacak. Bu sorulara yanıt verirken ses tonunuzun nazik olması, gülümseyerek hareket etmeniz, düşünmek istediğiniz noktalarda bunu nazikçe belirtebilmeniz, ellerinizi ve kollarınızı çok fazla hareket ettirmemeniz son derece önemlidir. Kabin memurluğu mülakatta sorulan sorular hakkında endişeleriniz varsa, içeriğimizin devamında bu sorunun da yanıtlarını bulacaksınız.

c)      Analiz etme ve problem çözme

Ani bir şekilde gelişen durumlarda ya da size verilen bir senaryo çerçevesinde en uygun çözümü geliştirebilme, problem çözebilme, sakin kalabilme ve kriz yönetebilme becerisi, bir kabin memurunda aranan en önemli özelliklerdendir. Bu yüzden kabin memurluğu kurul mülakatı boyunca, size sorulan pek çok soru, doğrudan problem çözme ve analiz etme becerinizi ölçecektir. Size verilen çeşitli senaryolar hakkında nasıl davranacağınızı sorarak, sizden kısa ve hızlı cevaplar talep edecekler. Bu sayede durumu gerçekten yaşadığınızda nasıl davranabileceğinizi en gerçekçi şekilde yordamaya çalışacaklar. Peki, kurulun sorduğu sorulara yanıt verirken hangi temel ilkeler ile uyum içerisinde olmak önemli? Bunları inceleyelim.

Analiz Sürecinde Dikkat Edilen Faktörler

 • Takım çalışması yapabilme ve ekip arkadaşları ile dayanışma: Pek çok durumda, durumu çözebilmek için yarattığınız senaryoda ekip arkadaşlarınızdan da yardım alacağınızı belirtebilir, ya da ortaya çıkan durumda ekip arkadaşlarınıza yardımcı olarak kontrol sağlayacağınızın altını çizebilirsiniz. Kabin memurluğu bir takım çalışması gerektirdiğinden dolayı, bunun altını çizmek kurulda artı puan kazanmanızı sağlayacaktır.
 • Müşteri odaklılık: Hizmet sektörüne bağlı bir alan olan kabin memurluğunda, müşterileri memnun edebilmek, müşterinin her türlü isteğine yanıt verebilmek fakat bunu yaparken en temel ilkeler ile çelişen durumlarda genel güvenliği korumak gerçekten çok önemlidir. Temel öznesi seyahat eden müşteriler olan senaryolar karşınıza geldiğinde, bulacağınız çözümlerde her zaman müşteri odaklı olmanız gerektiğini, hizmeti exclusive düzeyde vermeniz gerektiğini unutmayın. Genellikle zor kategorisinde değerlendirilen müşterilerin bulunduğu senaryolar sıklıkla karşınıza çıkacaktır. Böyle bir durumda, senaryo içerisinde müşteriyi doğru cümleler ve doğru bir tavır kullanarak ikna etmeniz beklenecektir.
 • Stres yönetimi: Teknik bir acil durumda ya da seyahat eden müşterilerden birinden dolayı kaynaklanan bir acil durumda, genel ortamı kontrol altına alma, sakinleştirme, güvenlik sağlama gibi açılardan doğru stratejileri kullanmanız son derece önemli. Bunları ne şekilde yapacağınızı ölçen sorular da size sorulacaktır.
 • Kurum kültürüne uyum: Her kurumun ya da şirketin belirli bir profili, korumak istediği değerleri vardır. Şirket bünyesinde çalışan her kişi, bu kurumun bir parçası olarak bu değerleri temsil etmek zorundadır. Bu değerler çerçevesinde hareket edeceğinizi belli edecek çözüm senaryoları kurmak, her zaman işe yarayacaktır. Cümlelerinizde ‘’öncelikle müşterimi dikkatlice dinlerim, çünkü THY’nin kabin memuru olarak, müşteriye her zaman öncelik tanımam gerektiğini düşünüyorum’’ demek, size bir artı puan kazandıracak ve kurum kültüründen haberdar olduğunuzu temsilcilere düşündürecektir.
 • Kariyer hedefi: Size sorulacak olan senaryo sorularının yanı sıra, sıra kişisel sorulara da gelecektir. Mesleğe kattığınız anlam, kariyer hedefiniz ve gelecek planlarınız ile ilgili pek çok soru bu aşamada size yöneltirlir.
 • Mesleki farkındalık: Genel olarak mesleğe ne kadar uyumlu olduğunuz ve mesleğe dair bilginizin ne kadar geniş olduğu tartılır.

5.      Psikolog Mülakatı

Kurul mülakatından da başarı ile geçtiğiniz takdirde, sıra son aşamaya gelir. Son aşama, bir psikolog ile görüşmeniz gereken aşamadır. Bu aşamada psikolog, sizi biraz zorlayabilecek ve bazı durumlara karşı psikolojik reaksiyonunuzu ölçecek davranışlarda bulunabilir. Örneğin, sizin duruşunuz ya da genel olarak takındığınız tavır ile ilgili kurulacak güven kırıcı bir cümle, psikolog tarafından kullanılabilir. Bu tür cümleler kurulduğunda verdiğiniz tepki bu şekilde ölçülür. Bunun yanı sıra, mülakatın gerginliğinin size nasıl bir etki ettiği de incelenir. Psikoloğun size çeşitli şekiller göstermesi ve bu şekillerde neler gördüğünüzü sorması da, oldukça klasik bir kişilik testidir. Göz teması gibi durumlarda ne kadar stres olduğunuz da yine önemli bir kriterdir. Psikolog, tıpkı kurul mülakatındaki temsilciler gibi, pek çok farklı faktörün bulunduğu bir formda sizi bir ile beş arasında puanlar. Genellikle bunun için endüstri psikologları görev yapar.

kabin memurluğu

Kabin memurluğu psikolog mülakatı aşağıdaki temel faktörler üzerinde değerlendirilmenizi içermektedir:

 • Sorumluluk sahibi olma: Pek çok meslekte olduğu gibi bu meslekte de, sorumluluk duygunuz önemli olacaktır. Dolayısıyla psikolog, size sorduğu sorular ya da sizi içine soktuğu durumlara yaptığınız dönütler aracılığı ile bu duygunuzu ölçmeye çalışır.
 • Güvenilir ve tutarlı olma: Farklı şekilde sorulan sorulara verdiğiniz yanıtların ne kadar paralel olduğu da, düşünce biçiminiz ve psikolojik sağlığınız için önemli bir kriterdir.
 • İşe olan motivasyon: İşe ilgili konuşurken takındığınız tutum, geleceğe dair kurduğunuz cümleler, genel tavır ve davranışlarınız işe olan motivasyonunuz hakkında ipuçları verir.
 • Genel görünüm ve tutum: Genel olarak dış görünümünüze ne kadar dikkat ettiğiniz ve nasıl bir genel tavır içerisinde olduğunuz da psikolojiniz ile ilgili çok şey belirler. Psikolog, hal ve hareketlerinizi, giyiminizi, jest ve mimiklerinizi de aşırıya kaçmadan analiz etmek ile yükümlüdür.

Kabin Memurluğu Mülakatında Neler Sorulabilir?

Kabin memurluğu mülakatının özellikle kurul mülakatı aşamasında size pek çok soru yöneltilebilir. Bu sorulara karşı hazırlıklı olmanız için birkaç örnek derledik. Bu soruların genel olarak senaryo tipi sorular olabileceğini belirtmek gerekiyor. Size bir durumu betimledikten sonra, bu durum karşısında nasıl davranacağınızı sorabilirler. Bunun yanı sıra Türk Hava Yolları kabin memurluğu mülakatı için başvurduysanız örneğin, Türk Hava Yollarının tarihi, ambleminin temel özellleri, Türk Hava Yollarının 2023 için belirlediği hedef gibi temel sorularla karşılaşmanız da mümkün. Özellikle kabin memurluğu mülakat soruları dendiğinde, senaryo tipi sorular merak ediliyor. İşte bunlardan birkaçı:

 1. Uçakta sadece tek bir koltuğun boş olduğunu dört kişinin binmek için kapıda beklediğini düşün: Şık giyimli bir doktor, bebekli bir kadın,  bebekli bir adam, hamile bir kadın, hasta kızkardeşini görmeye giden bir adam ve THY’nin devamlı müşterisinde olup business class’ta sürekli uçan bir müşteri. Bunlardan hangilerine öncelik tanırdın, neden bu kararı verdin?
 2. Tam on saattir çalışıyorsun ve gerçekten çok yorgunsun. Henüz yeni oturan bir yolcu elinde tuttuğu büyük bir kar küresinin onun için çok önemli olduğunu ve kesinlikle onu koltuk altına ya da üst dolaplara koymayacağını söyledi. Buna tepkin nasıl olur? Yolcunun bu küreyi elinde tutmasına izin verir misin? Neden?
 3. Uçakta uçuş sırasında acil bir durum meydana geldi ve arka koltuklarda oturan bir kadının doğum sancısı çektiğini fark ettin. Bu acil durum ile nasıl başa çıkarsın? Diğerlerini nasıl sakinleştirirsin?

Kabin Memurluğu Mülakatında Nelere Dikkat Etmesiniz?

Yukarıdaki sorulara benzer olarak çok sayıda yeni senaryo sorusu türetilebilir. Kurum mülakatındaki sorulara cevap verirken nelere dikkat edilmeli sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyiz. Aşağıdaki temel noktalarda dikkatli olun:

 1. Bir şeye cevap verirken, mutlaka ‘’Neden?’’ sorusuna da yanıt verdiğinizden emin olun. Bu soruya verdiğiniz yanıt karşınızdakileri ikna etmeye yardımcı olacaktır.
 2. Çok şaşırtıcı ve uç cevaplar vermekten kaçının. Doğaçlama yanıtlarınızın ırkçı ya da ayrımcı bir arka planı olmadığından emin olmanız çok önemli.
 3. Cevap verirken kendinizden emin olun.
 4. Mutlaka bakımlı olun ve temiz kıyafetlerle gidin.
 5. THY ya da başvuru yaptığınız havacılık şirketinin misyonu, vizyonu, amblemi, hedefleri, güncel durumu ile ilgili temel bilgileri, bu konuda doyurucu yanıtlar verebilecek düzeyde bilin.

Kabin Memuru Olmak İçin Gerekli Kriterler Nelerdir?

Kabin memuru alımı gerekli kriterler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
 2. İyi seviyede İngilizce dili bilmek ve dil kullanımı konusunda becerikli olmak (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.),
 3. Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak (herhangi bir suça karışmamış olmak),
 4. 01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,
 5. En az lise veya lise dengi bir okuldan mezunu olmak,
 6. Daha önce başvuru yaptığınız havacılık şirketinde ya da diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle kovulmamış ya da ayrılmamış olmak.

Havacılık alanında çalışmak istiyorsanız, pilotluk eğitimi veren okullar ve eğitim ile lisans alma süreci hakkında hazırladığımız detaylı yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu